Xử lý vấn đề tồn tại của Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

22/04/2020, 23:29

Xử lý vấn đề tồn tại của Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đánh giá tổng thể hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý tài chính, quản trị và nhân sự; xử lý các vấn đề tồn tại của Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam (Vinasport)

Dự án hợp tác của Vinasport vẫn bỏ không, lầy lội nước

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định; thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2017.

PV