Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo nhạy bén về chính trị - kinh tế, sâu sắc về khoa học - công nghệ và nhân văn

13/06/2023, 11:02

Xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo nhạy bén về chính trị - kinh tế, sâu sắc về khoa học - công nghệ và nhân văn - Đây là một trong những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại buổi thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí; các nhà báo lão thành cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc_Ảnh: PV.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi thăm, làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 năm qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (21/4/1950), các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mọi hoàn cảnh, đông đảo hội viên, nhà báo luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội bất mãn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc_Ảnh: PV.

Với vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên, nhà báo, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã góp phần tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật khẳng định được vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các nhà báo lão thành cách mạng_Ảnh:PV.

Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn, Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và triển khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiều hoạt động, công tác trọng tâm của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương được triển khai thực hiện tốt, như: tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của phóng viên, nhà báo và tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo các cấp tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đông đảo hội viên, người làm báo nhận thức sâu sắc vai trò là những chiến sĩ cách mạng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Các cấp Hội Nhà báo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo các cấp cần tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực.

Cơ quan Trung ương Hội và Hội Nhà báo các địa phương quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân xuất sắc, nhất là các tổ chức, hội viên trực tiếp hoạt động ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu_ Ảnh: PV.

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, khai thác tối đa nền tảng Internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, trở thành những cơ quan báo chí đa phương tiện.

Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo đại học, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại cho hội viên, nhà báo, phóng viên về kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tin báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Hậu Giang, Báo Đà Nẵng... đã trình bày vắn tắt với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành về tình hình hoạt động, cũng như đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, thách thức để báo chí hoạt động thuận lợi hơn nữa, phát huy vai trò đồng hành cùng đất nước, dân tộc, bảo vệ sự nghiệp của Đảng, cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, nhà báo, hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự thấu hiểu trước những trăn trở của báo chí và nhất trí cao các phương hướng, nhiệm vụ báo chí đã nêu. Đồng thời yêu cầu báo chí tiếp tục chung sức đồng lòng để xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo nhạy bén về chính trị - kinh tế, sâu sắc và hoa học, nhân văn chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí để giúp chấn chỉnh những việc làm chưa chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, thúc đẩy giá trị nhân văn trong hoạt động báo chí. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để báo chí đồng hành cùng dân tộc, làm tốt hơn nữa chức năng, định hướng tư tưởng là vũ khí sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của quốc gia và dân tộc, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đặc biệt là sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược của Đảng đề ra.

Dương Khánh