Hoạt động hội

Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới hiện nay

Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới hiện nay

11:13 - 11/01/2023

Năm 2022, bên cạnh công tác chuyên môn, Liên Chi hội báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số toàn diện tại tờ báo. Đây được xem...

1234 ... next pagelast page