Quốc hội Khóa XIV

Quốc hội giao “chỉ tiêu” cho các Bộ trưởng

Quốc hội giao “chỉ tiêu” cho các Bộ trưởng

23:29 - 22/04/2020

Với 93,28% ĐBQH tán thành, Quốc hội sáng nay đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Bốn Bộ trưởng trả lời chất vấn gồm Bộ...

Xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh

Xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh

23:29 - 22/04/2020

Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành...

12next pagelast page