Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Đảm bảo tốt nhất chất lượng nội dung kỳ họp

20/10/2022, 07:52

Diễn ra sau thành công của Hội nghị Trung ương 6, Kỳ họp Quốc hội lần này tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Mặc dù khối lượng công việc lớn của một kỳ họp cuối năm, nhưng thời gian diễn ra kỳ họp lại ngắn hơn so với thông lệ. Ngắn hơn nhưng không có nghĩa là chất lượng kém đi, mà ngược lại, chất lượng càng phải nâng cao hơn.

Nguồn:quochoitv.vn