Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên

26/05/2023, 20:57

Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên - Ngày 26/5, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu (5/1993 – 5/2023).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho Tạp chí QLNN.

Tại Lễ Kỷ niệm, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí QLNN vui mừng đón nhận lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng chí Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; các cơ quan Trung ương, địa phương, tập thể và cá nhân.

Trong diễn văn Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí QLNN do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí trình bày, khẳng định: Tạp chí QLNN hoạt động theo Giấy phép xuất bản (ban đầu) số 183/BC-GPXB ngày 20/01/1993 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), phát hành số đầu tiên vào tháng 5/1993. Đến tháng 5/2023, Tạp chí QLNN tròn 30 năm xây dựng và phát triển.

30 năm qua, Tạp chí QLNN luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng hành chính, QLNN đến với cán bộ, công chức, viên chức và bạn đọc cả nước; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hành chính và QLNN. Quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, Tạp chí QLNN luôn kiên định thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về QLNN; phổ biến những kiến thức, kỹ năng và công nghệ hành chính, đúng với vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù – tạp chí khoa học chuyên ngành.

Thời gian ban đầu, Tạp chí có 1 ấn phẩm in, đến nay, Tạp chí QLNN có 3 ấn phẩm: Tạp chí in – chỉ số ISSN: 2354 – 0761 (xuất bản 1 tháng/ số); Tạp chí điện tử QLNN (quanlynhanuoc.vn) – chỉ số  ISSN: 2815 – 5831; Tạp chí tiếng Anh – State Management Review – chỉ số ISSN: 2815 – 6021 (xuất bản 1 quý/ số).

Nội dung các bài viết được đăng tải trên các ấn phẩm Tạp chí QLNN luôn bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, tính định hướng và tính thực tiễn; kịp thời tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; phản ánh sâu sắc kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, về thực tiễn công tác QLNN, gợi mở hướng nghiên cứu mới, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh kịp thời những kết quả về cải cách nền hành chính nhà nước trên các lĩnh vực và ở các cấp chính quyền địa phương; giới thiệu kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong cải cách hành chính của các nước trên thế giới.

Để bảo đảm chất lượng khoa học, Tạp chí QLNN đã cộng tác với gần 300 nhà khoa học có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giảng dạy để phản biện kín 2 chiều các bài viết. Ý kiến phản biện từ các nhà khoa học đã góp phần quan trọng trong nâng cao hàm lượng khoa học các tác phẩm, công trình nghiên cứu của tác giả.

Đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở về chất lượng khoa học và hình thức trình bày đáp ứng các quy định về tiêu chí tính điểm khoa học, ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022, theo đó, Tạp chí QLNN được công nhận điểm khoa học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm đối với 3 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: (1) Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học; (2) Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế; (3) Hội đồng Giáo sư ngành Luật học. Đặc biệt, từ tháng 3/2023, Tạp chí đã triển khai mã định danh DOI – đây là một chỉ số bắt buộc phải có đối với các tạp chí khoa học xuất bản theo đúng thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đến nay, Tạp chí QLNN đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống báo chí chuyên ngành cả nước. Thành tích trên các mặt hoạt động của Tạp chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu, Tạp chí QLNN vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể; Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã biểu dương, hoan nghênh, chúc mừng những kết quả nổi bật mà Tạp chí QLNN đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 5 năm gần đây. Đồng chí Triệu Văn Cường mong Tạp chí QLNN luôn là địa chỉ tin cậy để các nhà quản lý, nhà khoa học và học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố những kết quả nghiên cứu khoa học. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Tạp chí QLNN tập trung thực hiện tốt các nội dung: (1) Nâng cao chất lượng toàn diện các ẩn phẩm, hướng tới chuẩn quốc tế, (2) Thực hiện tốt công tác phản biện để có bài báo khoa học chất lượng cao; (3) Tiếp tục phát triển đội ngũ cộng tác viên chất lượng; (4) Phấn đấu để nâng điểm khoa học cho Tạp chí từ 0,75 điểm lên 1 điểm ở một số chuyên ngành trong thời gian gần; (5) Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng Tạp chí điện tử  thành ấn phẩm chủ lực.

 Nam Nguyễn (Tổng hợp)