Talkshow: Giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

31/03/2022, 17:32

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tổ chức Talkshow trao đổi một số giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế, người dân quan tâm nên biết để thực hiện đúng quy định của pháp luật

Nguồn: Cục Thuế TP Hà Nội