57
Một cuốn sách bị lãng quên

Một cuốn sách bị lãng quên

Một tập sách mỏng kẹt giữa bao cuốn dày cộp trong phòng sách gia đình gợi tôi nhớ bao kỷ niệm trong cuộc đời gắn bó với báo chí, truyền thông. Gọi là sách không hẳn chuẩn xác vì...