"Chiến binh khởi nghiệp" - bệ phóng cho "Quốc gia khởi nghiệp"

09/06/2023, 23:10

Vừa qua, Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia vừa ra quyết định số 26/QĐ-KNQG về việc thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp, nhằm kết nối, hỗ trợ, đồng hành với chiến binh khởi nghiệp và thực hiện sứ mệnh phụng sự dân tộc, hưng thịnh quốc gia. Các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần tinh thần khởi nghiệp để tạo sản phẩm mới và động lực phát triển mới.

Sứ mệnh của những chiến binh khởi nghiệp

Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp với mong muốn giúp cho những nhà chuẩn bị khởi nghiệp, nhà sáng lập doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý có liên quan đến khởi nghiệp, không vì lợi ích, mà nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp bền vững và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TS Trần Duy Khanh - Viện trưởng Viện APEC cho rằng: “Khởi nghiệp là nhu cầu hết sức cấp thiết ở nước ta trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam lấy năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp. Khởi nghiệp sáng tạo là sự sống còn của đất nước chúng ta trong bối cảnh hiện nay. Ở Việt Nam hiện nay, bình quân còn khoảng 115 đến 125 người có một doanh nghiệp. Lực lượng doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, đóng góp rất lớn vào nền kinh tế đất nước, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp có chất lượng doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, quản trị doanh nghiệp hiện nay chúng ta đang đứng rất thấp so với châu các nước ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Singapore.... Hiện nay theo số liệu chính thức và mới nhất Bộ Kế hoạch Đầu tư thống kê, có đến 77,26 % là lao động Việt Nam không được đào tạo, toàn lao động phổ thông, cho nên năng suất lao động, chất lượng và thu nhập rất là thấp, chính vì vậy chúng ta phải cho chương trình mục tiêu quốc gia khởi nghiệp”.

Diễn đàn Doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam kết nối toàn cầu_Ảnh: TL

Với khát vọng đóng góp giá trị cho nền kinh tế quốc gia, và với nhiệm vụ là “nơi ươm mầm và nâng tầm doanh nhân Việt”, nhằm phát động, hình thành, phát triển và đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà khởi nghiệp trong việc nỗ lực hoàn thành con đường khởi nghiệp chuyên nghiệp nhất, là nơi cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, giúp các hội viên đạt được khát vọng của mình trở thành những doanh nhân thành đạt thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, giúp các hội viên gia tăng khả năng tạo dựng và phát triển cho doanh nghiệp.

TS Đinh Việt Hoà – Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tại Diễn đàn khởi nghiệp mùa đông_Ảnh:TL

TS Đinh Việt Hoà – Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia chia sẻ: “Mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia là tạo lập không gian khởi nghiệp; cung cấp thông tin về xu thế khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam và thế giới; xây dựng, phát triển mạng lưới kết nối với các cơ quan, ban ngành, viện, trường, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý với cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học công nghệ và các doanh nghiệp, tập đoàn tương hỗ phát triển khởi nghiệp. Việc thành lập hội đồng tư vấn khởi nghiệp là tất yếu khách quan, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh phụng sự dân tộc”.

Cần thiết phải có chuyên gia tư vấn cho chiến binh khởi nghiệp

Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia còn là nơi tập hợp những người có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp Việt Nam, trong đó bao gồm cả những doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp, liên quan đến khởi nghiệp, phát minh sáng chế tự nguyện tham gia hoạt động thường xuyên, không vụ lợi, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, bảo vệ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, đổi mới sáng tạo của hội viên – người khởi nghiệp.

Theo GS,TS Đinh Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hiệp hội, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ: "Sau một chặng đường dài chuẩn bị từ năm 2017, Ban vận động thành lập hiệp hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp trong và ngoài nước, gồm các chương trình hội thảo, diễn đàn, café khởi nghiệp…" 

TS Trần Duy Khanh - Viện trưởng Viện APEC_Ảnh:TL

TS Trần Duy Khanh - Viện trưởng Viện APEC cho rằng: “Một quốc gia phát triển là các doanh nghiệp phải lớn mạnh, các doanh nghiệp, các doanh nhân là những người lính, những chiến binh trên mặt trận kinh tế. Việt Nam muốn phát triển thì phải thúc đẩy cho khởi nghiệp, đấy là tất yếu, việc ban hành Quyết định 844 đó là thúc đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực, mọi tỉnh thành, đó là khởi nghiệp từ cấp Trung ương đến địa phương. Việc thành lập hội đồng tư vấn khởi nghiệp quốc gia gồm thường trực hội đồng và các Hội đồng tư vấn chuyên môn là đòi hỏi cấp thiết đang đặt ra đối với những nhà khởi nghiệp”.

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia gồm các GS.TS, các chuyên gia kinh tế_ Ảnh:TL

Để thực hiện được khát vọng trên, cần có những con người mang khát vọng của những chiến binh khởi nghiệp. Trong đó, thường trực Hội đồng bao gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch, cán bộ phụ trách. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên môn để tư vấn cho các nhà khởi nghiệp như: Hội đồng phản biện chính sách nhà nước; Hội đồng quy phạm pháp luật về kinh doanh; Hội đồng khởi nghiệp doanh nghiệp dịch vụ; Hội đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội đồng khởi nghiệp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Hội đồng khởi nghiệp doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; Hội đồng khởi nghiệp doanh nghiệp du lịch và thương mại; Hội đồng truyền thông và thương hiệu khởi nghiệp…

Ông Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ phi Chính phủ cho biết: "Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia là một tổ chức rất đặc thù, rất lớn, khác với các hiệp hội, hội chuyên ngành, lĩnh vực bao trùm, rộng và sâu, mang ý nghĩa quốc gia, đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban, ngành hết sức quan tâm. Ban tổ chức Đại hội cần chuẩn bị, tập hợp nhân sự có uy tín, góp phần cùng đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp phát triển trong tình hình mới.."

Hội đồng tư vấn khởi nghiệp quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu ban thường vụ, ban chấp hành chính sách, triển khai nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ tư vấn về chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch nhằm thúc đẩy công cuộc khởi nghiệp quốc gia, đặc biệt là phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Tham mưu ban thường vụ, ban chấp hành hiệp hội và chủ tịch hiệp hội phản biện, đánh giá chính sách, chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch; hợp tác với các tổ chức, cá nhân triển khai nhiệm vụ theo chức năng của hội đồng tư vấn. Thực hiện việc quản lý, điều hành bộ phận thường trực hội đồng tư vấn. Hội đồng tư vấn khởi nghiệp quốc gia sẽ là đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch về khởi nghiệp quốc gia và dịch vụ khởi nghiệp quốc gia./.

Hoàng Anh

Tin tức cũ hơn