Quảng Ninh Gate - Điểm dừng chân nơi cửa ngõ Quảng Ninh

12/09/2022, 09:53

Quảng Ninh Gate - Điểm dừng chân nơi cửa ngõ Quảng Ninh - Khu du lịch Quảng Ninh Gate là một sản phẩm du lịch, thương hiệu mới lạ, độc đáo của Quảng Ninh, tạo thêm một điểm nhấn mới để thúc đẩy du lịch Đông Triều phát triển. Với những đổi mới mạnh mẽ, Quảng Ninh Gate hứa hẹn tiếp tục là điểm du lịch hấp dẫn du khách với mục tiêu phục vụ trên 500.000 lượt khách hàng năm.

Tuấn Hoàng