Phú Quốc – “Thánh đường” của các tín đồ nghệ thuật

07/04/2022, 10:49

Phú Quốc – “Thánh đường” của các tín đồ nghệ thuật - Phú Quốc đang trở thành nơi - phải - đến của các tín đồ nghệ thuật và du khách theo chủ nghĩa duy mỹ với rất nhiều công trình mang tính biểu tượng vượt thời gian.

Lê Hà