Phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V

18/04/2023, 16:34

Tiếp nối thành công của 4 lần tổ chức Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”, ngày 18/4, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát động cuộc thi “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V với chủ đề: Hải Phòng - thành phố văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ phát động_Ảnh: PV

Năm 2023, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2020-2025, thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Với chủ đề “Hải Phòng - thành phố văn minh, hiện đại” được lựa chọn phát động, Ban Tổ chức mong muốn Giải báo chí năm nay sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chủ đề năm 2023 của thành phố, hướng đến nội dung về đổi mới mạnh mẽ trong phát triển đô thị và liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, hiện đại, một thành phố đáng sống gắn với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố; phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động của hệ thống chính trị thành phố, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố.

Tác giả tham dự Giải báo chí là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với thể lệ Giải. Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát tính từ ngày từ ngày 01/1/2023 đến ngày 30/10/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30/10/2023 (theo dấu bưu điện).

Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong thể lệ để xét trao Giải. Vòng sơ khảo tiến hành từ ngày 05/11/2023 đến ngày 10/11/2023, vòng chung khảo tiến hành từ ngày 10/11/2023 đến ngày 15/11/2023. Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến trong tháng 11/2023.

Cơ cấu giải thưởng năm 2023 gồm 19 Giải. Trong đó có: 02 Giải A, 03 Giải B, 04 Giải C và 10 Giải Khuyến khích. Các tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng thưởng như sau: 02 Giải A: 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 03 Giải B: Mỗi giải 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 04 Giải C: Mỗi giải 5.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng nhấn mạnh qua 4 lần tổ chức Giải báo chí, Ban Tổ chức đã nhận được với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn và thành phố gồm đủ các thể loại báo chí (báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử), với nhiều  tác phẩm  được các tác giả, nhóm tác giả nỗ lực đầu tư về nội dung, hình ảnh, âm thanh. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ Ban Tổ chức tiếp tục triển khai phát động và tổ chức giải lần thứ 5, năm 2023.

Ban Tổ chức mong muốn và đề nghị các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố tích cực cung cấp thông tin cho các phóng viên. Các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố tích cực tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V với nhiều tác phẩm hay, chất lượng, mang lại hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố.

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V gửi về Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (Số 62 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng; điện thoại: 0225.3640073; 0985.887201, Email: luongquangphu@haiphong.gov.vn).

Mọi chi tiết liên quan đến Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin Sở Thông tin và Truyền thông: www.sotttt.haiphong.gov.vn, Cổng tin tức thành phố Hải Phòng: www. thanhphohaiphong.gov.vn, chuyên mục Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”.       

 Trọng Nhân