Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15: Trọng tâm vẫn là công tác lập pháp

21/10/2022, 10:19

Sáng 20/10, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV. Đây là Kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc rất lớn cả về lập pháp, giám sát, quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội cũng như công tác nhân sự.

Nguồn:quochoitv.vn