Kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức

Kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức

05:56 - 03/01/2023

Với mức tăng trưởng ấn tượng 8,02% trong năm đầu tiên của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng, đạt hơn...

1234 ... next pagelast page