Hướng đến Hội Báo toàn quốc 2022

07/04/2022, 10:37

Hướng đến Hội Báo toàn quốc 2022 - Ngày 6/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc năm 2022. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì họp báo.

Linh Chi