Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 khoá XIII của Đảng

12/08/2022, 12:10

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 khoá XIII của Đảng - Ngày 10/8, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 khoá XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan.

Tuấn Hoàng - Tuấn Hữu