Chặng đường 43 năm Khoa Phát thanh và Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

08/09/2022, 09:39

Chặng đường 43 năm Khoa Phát thanh và Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ngày 6/9/2022, Khoa Phát thanh và Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo “Dấu ấn đỏ trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ cho nền báo chí cách mạng Việt Nam”. Cùng nhìn lại chặng đường 43 năm trưởng thành và phát triển của Khoa.

Hoàng Tuấn