Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021:

Chân lý của Người vẫn hằng dẫn bước chúng ta

19/10/2021, 14:44

Chân lý của Người vẫn hằng dẫn bước chúng ta - Trong thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích đi vào lịch sử nhân loại: đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta với truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, mưu trí chống giặc ngoại xâm đã tô thắm thêm những trang sử oanh liệt của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc. Ảnh: TL

Cách đây hơn 74 năm, tháng 3 năm 1947, vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đầy cam go, gian khổ, lấy bút danh là Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” không chỉ có giá trị to lớn trong việc xây dựng con người, xã hội Việt Nam mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn có ý nghĩa thời sự đối với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay.

Trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm tại Việt Nam và trên thế giới, chúng ta có thể tìm thấy trong tác phẩm “Đời sống mới” những tư tưởng, những kinh nghiệm, những chân lý vô cùng quý giá được đúc kết bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại nhất của Đảng ta và nhân dân ta, tác phẩm giống như một “cuốn cẩm nang” kỳ diệu để chúng ta có thể vận dụng vào công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng hiện thời.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, vượt qua khủng hoảng Covid-19

Ý nghĩa lịch sử của tác phẩm "Đời sống mới”

Ngay từ năm 1947, vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Khi đó, toàn quốc kháng chiến chỉ mới bắt đầu được đúng ba tháng, cách mạng còn non yếu, nhân dân ta còn đang tiếp tục chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Tác phẩm là để chỉ đạo và động viên cuộc vận động xây dựng đời sống mới bắt đầu từ sau Cách mạng Tháng Tám, nhằm xóa bỏ những trì trệ về tư duy và hủ tục mà chế độ thực dân và phong kiến để lại, giúp giải phóng sức mạnh của nhân dân một nước độc lập. Tác phẩm được viết dưới hình thức hỏi đáp với lời lẽ giản dị, dễ hiểu, cụ thể cho từng tầng lớp, lĩnh vực trong đời sống xã hội nên dễ áp dụng vào thực tế. Tác phẩm thể hiện cái nhìn xa và hợp lý đối với việc xóa và xây: “Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ... Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý... Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm... Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm”.

Hơn 74 năm trước, Bác viết về đời sống mới đối với từng cá nhân: “Về tinh thần, một là sốt sắng yêu Tổ quốc. Việc gì lợi cho nước, phải ra sức làm. Việc gì hại cho nước, phải hết sức tránh. Hai là sẵn lòng công ích…Ba là mình hơn người thì chớ kiêu căng. Người hơn mình, thì chớ nịnh hót. Thấy của người thì chớ tham lam. Đối của mình thì chớ bủn xỉn. Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, lòe loẹt. Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn. Chớ có làm dối. Cách cư xử, đối với đồng bào thì nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ. Biết ham học.… Ai cũng làm như thế, thì tự nhiên nước Việt Nam ta trở nên một nước mới, một nước văn minh.”

Trải qua hơn 74 năm, cho đến tận bây giờ, những dòng chữ tâm huyết ấy của Bác vẫn còn nguyên tính thời sự. Ngày nay, bước vào thế kỷ XXI, đứng trước những cơ hội mới và thách thức mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy những thành tích đã đạt được, viết tiếp những trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, những lời dạy và chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là ngọn hải đăng chỉ đường cho nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại tác phẩm “Đời sống mới”, chúng ta thấy rằng, thực chất tư tưởng xây dựng đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là: xây dựng con người mới, xã hội mới của nước Việt Nam mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và xây dựng đời sống mới tức là thực hiện đường lối “Kháng chiến - Kiến quốc”, đường lối “Kháng chiến toàn dân, toàn diện” sáng tạo của Đảng.

Cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Cuộc chiến chống “giặc COVID” trong giai đoạn hiện tại: Lời Bác dạy “Cần, kiệm, liêm, chính” trong “Đời sống mới” vẫn luôn là kim chỉ nam dẫn đường

Ngược dòng lịch sử, quay trở về những năm tháng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính quyền non trẻ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách hiểm nghèo, vừa phải chống thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, vừa phải bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, song bằng tinh thần đoàn kết, kiên cường, bất khuất cùng với sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách, giành được những thành quả to lớn và những thắng lợi vẻ vang.

Bối cảnh đất nước ta hiện nay không còn trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” như thời kỳ đó, nhưng cũng thể hiện những nét tương đồng với lịch sử, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động sâu rộng tới đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân cần tập trung mọi nguồn lực, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. “Giặc COVID” cũng là một thứ giặc nguy hiểm không kém gì giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước. Với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đất nước ta đã và đang kiên cường chiến đấu với kẻ thù vô hình, nguy hiểm và hung tàn này.

Không để người dân tái nghèo sau đại dịch

Trước tình hình hiện nay, khi ngẫm lại tác phẩm “Đời sống mới”, chúng ta phát hiện ra những điểm sáng, nóng hổi tính thời sự trong những vấn đề và quan điểm mà Bác Hồ đã đề cập từ 74 năm về trước, Bác viết:

“Hỏi: Trong lúc này, người thì lo đánh giặc, người thì lo phá hoại, người thì lo tản cư, toàn dân ai cũng khó nhọc vất vả. Kêu gọi thực hành đời sống mới, chẳng không hợp thời sao?

Đáp: Hợp thời lắm. Chính trong lúc này càng phải thực hành đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Quân đội phải siêng tập, siêng đánh. Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phải Cần. Binh sĩ phải tiết kiệm đạn dược, mỗi viên đạn một tên thù. Nhân dân phải tiết kiệm vật liệu, mới giúp được bộ đội và đồng bào tản cư. Thế cho nên phải Kiệm. Mọi người đều trong sạch, không tham lam, không đem của công dùng vào việc tư thì mọi việc mới chạy. Cho nên ai cũng phải Liêm. Mỗi người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái ủng hộ kháng chiến, ra sức tăng gia sản xuất, trừ diệt bọn bán nước hại dân quyết làm cho Tổ quốc thống nhất độc lập. Thế là Chính. Do đó thì biết, đời sống mới lúc này rất hợp thời.”

Đối chiếu với tình hình hiện tại, chúng ta thấy quan điểm của Người là vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, ngặt nghèo đến đâu, công việc xây dựng đời sống văn hóa vẫn luôn là một phần tất yếu của xã hội. Và trong đời sống văn hóa của mỗi con người, mỗi tập thể, rộng hơn nữa là của cả một đất nước, bốn đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính” luôn luôn là thành tố cốt lõi, đóng vai trò chủ đạo hình thành, dẫn dắt đạo đức và lương tâm.

Chúng ta đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đồng bào cả nước

Tình hình dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng, song mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần xã hội, mọi cơ quan, tổ chức, mọi ban ngành, đoàn thể, không ai được quên nhiệm vụ của mình: đội ngũ y bác sĩ phải căng mình, túc trực ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch, bộ đội, công an vẫn phải tích cực rèn luyện vũ trang, chắc tay súng bảo vệ biên cương và trật tự an ninh của xã hội, giáo viên vẫn phải cần mẫn chăm lo sự nghiệp trồng người, tích cực trau dồi chuyên môn và truyền đạt kiến thức quý báu cho học sinh, sinh viên – thế hệ quyết định tương lai của đất nước... Đó là những công việc hệ trọng mà ở bất cứ thời đại nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng phải đặt lên vị trí hàng đầu và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Và để làm tốt được những công việc ấy, không thể thiếu “Cần, kiệm, liêm, chính” trong khối óc và trái tim của mỗi con người Việt Nam. Giữa thời đại dịch bệnh COVID hoành hành, chúng ta được nghe truyền thông đại chúng nhắc đến một cụm từ quen thuộc, đó là “mục tiêu kép”. "Mục tiêu kép" của Chính phủ là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các doanh nghiệp đang dần khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.K

Để đạt được những mục tiêu to lớn đó, tất cả các doanh nghiệp trong cả nước vẫn cần phải tập trung phấn đấu, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, với điều kiện phải chấp hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, không để dịch bệnh lây lan. Như vậy, chúng ta hiểu rằng, dù khó khăn do dịch bệnh gây ra là rất lớn, song toàn dân ta vẫn luôn chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, ra sức thi đua lao động sản xuất, không ngừng tạo ra của cải vật chất, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế nước nhà, hoàn toàn nhất quán với những lời căn dặn tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi”. Lao động sản xuất trong thời dịch bệnh là khó khăn chồng chất khó khăn, giữa những gian nan, vất vả của người lao động trong các doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, lời Bác dạy “Cần, kiệm, liêm, chính” rút ra từ tác phẩm “Đời sống mới” một lần nữa soi sáng tư tưởng của chúng ta. Người viết:

“Muốn tăng gia sản xuất, mọi người phải Cần, phải Kiệm. Không Cần, thì phí thời giờ nhiều mà sản xuất được ít. Không Kiệm thì làm được bao nhiêu, dùng hết bấy nhiêu, rút cục cũng như sản xuất ít. Tăng gia sản xuất ích riêng cho mình mà cũng ích chung cho cả nước. Nếu không có tinh thần Liêm và Chính, nếu tham lam ích kỷ, thì không thể phát đạt việc tăng gia sản xuất. (...)

Cần - Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân.

Kiệm - Giấy bút, vật liệu, đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần. Mỗi ngày, công sở cả nước dùng hàng mấy vạn tờ giấy và phong bì. Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đã được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Các vật liệu khác cũng vậy.

Liêm - Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu.

Chính - Mình là người làm việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kẻo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mệnh.”

Tặng quà cho người lao động đang cách ly ở Trường Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Đức Thành

Những lời dạy của Người mang sức mạnh trường tồn cùng năm tháng, trải qua bao thăng trầm, biến động lớn của lịch sử, từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt, muôn trùng gian nan, cho đến kỷ nguyên mới mở cửa và hội nhập, đất nước vươn mình tiến ra biển lớn, trải qua 74 năm trên con đường dựng xây và phát triển của một Việt Nam hiên ngang bước ra từ khói lửa chiến tranh, những lời căn dặn của Người vẫn chói ngời chân lý, không hề suy chuyển bởi thời gian.

Và hôm nay, một lần nữa đất nước đứng trước những khó khăn thử thách trên con đường phát triển, đó là dịch bệnh nguy hiểm đang cản trở và gây áp lực lớn cho nền kinh tế - xã hội, cho đời sống nhân dân, những lời dạy quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa phát huy sức mạnh. Chúng ta thấy trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đảng và Nhà nước ta đã lĩnh hội sâu sắc và vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, để đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhằm kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. “Cần, kiệm, liêm, chính” trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5/1968). Ảnh: TTXVN

Tất cả người dân Việt Nam thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực đang thể hiện rõ đức tính chăm chỉ, cần cù trong lao động sản xuất và phòng chống dịch bệnh, một đức tính đã ăn sâu vào truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam từ bao đời và cho đến thời đại mới, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đức tính ấy đã trở thành phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của mọi chiến sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động.

Đặc biệt, chúng ta có thể thấy rõ nhất đức tính cần cù, không ngại hy sinh gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ ở những con người nơi tuyến đầu chống dịch, đó là: “Những cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực với công việc, thậm chí nhiều anh chị em không có cơ hội gặp được người thân lần cuối do đang phải thực hiện nhiệm vụ. Những "anh Bộ đội Cụ Hồ", những "chiến sĩ Công an nhân dân" không sợ hy sinh gian khổ, nhiều tháng không về nhà do phải canh gác nơi biên giới, phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho Nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch… Những cán bộ ở cơ sở vất vả ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để giám sát, điều tra dịch tễ và truy vết. Những anh chị em nhà báo không ngại lây lan, hiểm nguy vào giữa tâm dịch để viết tin, bài. Những tình nguyện viên bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, xung phong đến nơi nguy hiểm hỗ trợ cộng đồng…” (trích “Thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19”).

Đức tính “Cần” của con người Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thể hiện sinh động, rõ nét và hào hùng như thế giữa những ngày tháng cam go nhất của cơn bão tố đại dịch.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, biểu dương đại diện lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch ngày 18/10/2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chưa bao giờ vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi địa phương và cả các doanh nghiệp lại trở nên quan trọng như hiện nay, trong thời buổi kinh tế hết sức khó khăn vì đại dịch. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống thay đổi một cách nhanh chóng không hề được báo trước, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhiều tháng trời và với hàng trăm người chết mỗi ngày. Với những người có nguồn tài chính dự trữ nhờ vào sự nỗ lực và sống tiết kiệm, dù cuộc sống bị ảnh hưởng đôi chút, song vẫn đảm bảo sự ổn định bền vững. Còn với những người “làm chừng nào xào chừng ấy", thì bỗng chốc cuộc sống bị đảo lộn. Họ thuộc nhóm người dễ bị tổn thương nhất, cần sự hỗ trợ của Nhà nước, xã hội.

Trong hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch, xuất hiện nhiều điển hình, những tấm gương tiết kiệm như: Tiết kiệm vắc xin phòng COVID-19; hạn chế chi tiêu trong sinh hoạt, sử dụng số tiền tiết kiệm nhiều năm... để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và những người yếu thế trong xã hội... Đại dịch COVID-19 nhắc nhở tất cả chúng ta cần thường xuyên thực hành tiết kiệm. Không ai có thể đoán và lường trước được dịch COVID-19 bao giờ sẽ hết, bởi những biến chủng của nó liên tục thay đổi với mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh mỗi người cần tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của và sức lao động để làm những điều có ích cho xã hội.

Dể giữ vững giá trị “Liêm” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dù giữa thời kỳ đại dịch COVID, Đảng và Chính phủ vẫn chú trọng đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài. Toàn dân đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

Lực lượng công an tham gia công tác chống dịch COVID-19

Tiêu biểu cho việc thực hiện phẩm chất “Chính” trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải kể đến ngành Công an. Bộ Công an luôn luôn nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị Trung ương 3 Khóa XIII và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền vận động với vai trò là một phương thức lãnh đạo của Đảng và trong chỉ đạo, điều hành. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; truyền cảm hứng cho nhân dân tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đó cũng là những biểu hiện rõ nét của phẩm chất “Chính” ở mỗi con người Việt Nam mà lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hằng căn dặn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, điều đã được Bác Hồ tiên tri trong tác phẩm “Đời sống mới” ra đời 74 năm về trước

Đọc lại đoạn này trong tác phẩm “Đời sống mới” của Bác, tôi sửng sốt cả người, vì nó quá đúng, quá hay, cảm thấy dường như Người đã tiên tri được tình hình của đất nước sau già nửa thế kỷ bằng khối óc thiên tài của mình và chỉ cho con cháu bước đường đúng đắn để đi tới thành công. Người viết:

“Hỏi: Những người giàu, đã sẵn sung sướng không cần làm đời sống mới. Những người nghèo, không tiền, không của, thì làm đời sống mới thế nào?

Đáp: Không phải như vậy, càng giàu có càng cần làm đời sống mới. Nếu một mình no ấm, mà nỡ để đồng bào xung quanh đói rét, đến khi giặc cướp lung tung, thì dù giàu cũng không hưởng được. Lại thí dụ: Nếu người giàu không giúp cho dân nghèo ăn ở đúng vệ sinh, đến khi có bệnh dịch thì người giàu cũng khó sống.”

Chúng ta thấy tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét và đầy thuyết phục qua một đoạn hỏi đáp ngắn trên, hình ảnh sơ khai về một xã hội công bằng, bác ái và văn minh đã hiện ra chân thực, sống động và đầy triển vọng. Một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là đặc trưng tổng quát nhất và thể hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu việt của CNXH phải được biểu hiện cụ thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Mác - Lênin về mục tiêu của CNXH, đồng thời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh, là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ, được sống cuộc đời hạnh phúc...

Tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng là luôn hướng tới những giá trị công bằng cho mọi tầng lớp, mọi người dân, xây dựng xã hội Việt Nam thành một xã hội văn minh, hiện đại. Thực tế, nước ta đang trên con đường xây dựng CNXH, trong xã hội vẫn có người giàu, người nghèo, tuy nhiên khoảng cách giàu – nghèo không lớn và những mâu thuẫn không đến mức trầm trọng.

Tại vì sao có điều đó? Chính là nhờ sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong công tác an sinh xã hội và công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho mục tiêu về một xã hội dân chủ, công bằng đã và đang từng bước được hiện thực hóa một cách rõ nét, nhất là trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vừa qua.

Ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Nói một cách cụ thể hơn, trong xã hội thực sự là có người giàu, người nghèo, nhưng người giàu không coi khinh, ghét bỏ người nghèo, mà vẫn luôn luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong những cơn hoạn nạn, trong thời khắc nguy nan. Chính vì vậy, tinh thần đoàn kết và tình cảm yêu thương, đùm bọc giữa người với người trong xã hội luôn luôn được đề cao và lan tỏa mọi lúc mọi nơi, tô đẹp thêm cho truyền thống đạo lý nhân nghĩa muôn đời của dân tộc, đồng thời cũng khẳng định một cách cụ thể, thiết thực về tính ưu việt của CNXH, cái đích mà cách mạng Việt Nam luôn hướng đến, dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tính ưu việt của CNXH được thể hiện trong thông điệp thấm đượm tình yêu thương của con người với con người giữa mây mù đại dịch “Không một ai bị bỏ lại phía sau”. Thật vậy, với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19... quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị bỏ ngoài xã hội. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ đã thể hiện điều đó. Các đối tượng chính sách, người nghèo, người không nơi nương tựa, người bán vé số; đối tượng kinh tế vỉa hè, người yếu thế đều có quyền thụ hưởng.

Giữa cơn đại dịch Covid-19, ở Việt Nam, tất cả mọi người đều được bình đẳng chữa trị, trong nước cũng như nước ngoài về. Nhiều người nước ngoài bị nhiễm Covid-19 đến Việt Nam được chữa trị khỏi, khi trở về nước đã không cầm lòng được, chỉ biết thốt ra lời: “Cảm ơn Việt Nam!”…

Như vậy, những lời căn dặn minh triết và chân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hơn 74 năm vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng sâu sắc và mang đậm tính thời sự trong giai đoạn hiện tại, những lời dạy đó của Người đã được Đảng và Nhà nước ta hôm nay trân trọng, khắc ghi và thực hành xuất sắc. Đúng là khi dịch bệnh xảy ra, dù là người giàu, lắm tiền nhiều của cũng không tránh khỏi họa, bởi vậy đã là người trong một nước phải đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt giàu hay nghèo.

Khi mỗi người dân khỏe mạnh, cả nước cùng khỏe mạnh, thì cùng nhau lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, để tiến tới tất cả cùng giàu có, từ đó tạo tiền đề để đất nước trở nên giàu mạnh, hùng cường trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng, đó chính là tính ưu việt của CNXH. Với định hướng đó, Đảng và Nhà nước quyết tâm tạo điều kiện hết sức để chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân dân, đối xử công bằng với mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giàu, nghèo. Với đường lối đúng đắn và quyết tâm cao như vậy, Việt Nam chắc chắn đẩy lùi được dịch bệnh trong tương lai.

Hàng không Việt Nam vừa nối lại từ ngày 10/10.

Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội là sức mạnh tối thượng để đẩy lùi đại dịch: kinh nghiệm quý giá được rút ra từ tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Bác đã viết như sau: “Do nhiều người nhóm lại là thành làng. Do nhiều làng nhóm lại mà thành nước. Nếu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi người đều tốt, thì thành làng tốt, nước mạnh. Người là gốc của làng nước. Nếu mọi người đều cố gắng làm đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cường.” Thông qua đó, Bác muốn nhắn nhủ tới chúng ta triết lý về tinh thần đoàn kết, đồng thời khẳng định vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể, trong cộng đồng. Mỗi con người là một viên gạch xây nên tòa lâu đài to lớn, bản thân mỗi con người phải tốt trước, thì mới mong gây dựng nên một tập thể vững mạnh, tiến bộ.

Đối chiếu với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, chúng ta nhận thấy rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải phát huy vai trò người đứng đầu trong hệ thống chính trị, từng người dân cũng phải đồng sức đồng lòng, nhận thức rõ việc phòng chống dịch bệnh là thiết thực, hữu ích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm cao thì mới thực hiện thành công được các chương trình, mục tiêu đã đặt ra.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt như giãn cách, cách ly xã hội, "chiến lược vắc-xin", "vắc-xin và biện pháp 5K"... để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đang có, chúng ta vẫn phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng phải vào cuộc trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”,đồng thời nêu cao ý thức của người dân cùng cố gắng, đoàn kết, “chung lưng đấu cật” với Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Cần phải phổ biến và quán triệt sâu rộng đến toàn dân chủ trương “Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố, thôn xóm là một pháo đài chống dịch”.

Chung sức đồng lòng chống dịch Covid-19

Dù ở bất kỳ thời đại nào, trong bất kỳ cuộc chiến nào, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, kỷ luật của toàn dân, toàn quân cũng là vũ khí tối thượng làm nên chiến thắng. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đoàn kết, siết chặt đội ngũ sẽ là chiếc chìa khóa vàng giúp chúng ta vượt qua thời khắc khó khăn trong vận mệnh của đất nước như hiện nay. Để chiến thắng trong cuộc chiến lần này, không có cách nào khác, mỗi người dân cần ý thức được tinh thần thượng tôn kỷ luật, tuân thủ các quy định của Chính phủ, khai báo y tế, tỉnh nào ở yên tỉnh đấy, nhà nào ở yên nhà đấy….

Virus SARS-CoV-2 không phân biệt người già, người trẻ, gái hay trai, giàu hay nghèo, bất kỳ ai cũng đều có thể bị nhiễm bệnh. Vậy cho nên để có được cơ chế phòng vệ tốt, đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân, mỗi người dân đều phải thực hiện đúng quy tắc 5K và các quy định phòng, chống dịch khác. Chỉ một vài người lơ là tạo kẽ hở trong phòng, chống dịch, thì tác hại sẽ khôn lường. Bên cạnh đó, tuỳ theo khả năng và sức lực, mỗi cá nhân đều có thể chung tay chung sức bằng những hành động, bằng của cải vật chất để tạo ra những sản phẩm giúp người dân, giúp các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y bác sĩ phòng chống dịch, mua trang thiết bị y tế.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng đồng lòng, đoàn kết thực hiện, huy động tối đa sức mạnh của đất nước, cùng với ý thức, trách nhiệm công dân của mỗi cá nhân mới mong chiến thắng trong cuộc chiến này. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” là rất chính xác trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Việc phòng, chống COVID-19 không phải trách nhiệm của riêng ai, của riêng tổ chức, cá nhân nào, mà phải là của mỗi người dân, của toàn xã hội.

“Đời sống mới” là tác phẩm kinh điển, phản ánh một cách sinh động, sâu sắc và đầy thuyết phục những nội dung giá trị trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân, tác phẩm chưa bao giờ trở nên lạc hậu vì nó đã tổng kết một cách phổ quát và tinh tế những khía cạnh quan trọng nhất trong đời sống văn hóa – xã hội của một dân tộc, bằng tầm nhìn vĩ mô và đi trước thời đại của chính trị gia xuất sắc - vị lãnh tụ thiên tài - nhà văn hóa lỗi lạc Hồ Chí Minh.

Cán bộ, nhân viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình đoàn kết sản xuất, vượt qua đại dịch

Trải qua hơn 74 năm kể từ ngày được viết nên bởi con người vĩ đại ấy, tác phẩm vẫn giữ nguyên hơi thở của thời đại, mang tính thời sự cao và ứng dụng hiệu quả vào đời sống xã hội của Việt Nam trong thế kỷ XXI, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, đối chiếu với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hiện tại, tác phẩm càng tỏa sáng rực rỡ những chân lý bất hủ, chỉ dẫn cho Đảng và Nhà nước ta ngày nay rất nhiều bài học vô cùng quý giá trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp và gian khó đang chờ phía trước, thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua tác phẩm “Đời sống mới”, đồng thời tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc, đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng và Tổ quốc thân yêu, toàn dân, toàn quân ta sẽ không bao giờ lùi bước. Ngày đại thắng chắc hẳn không còn xa, khúc khải hoàn ca sẽ vang dội non sông đất Việt.

Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Thái Bình