Giữ uy tín nghề báo trong xã hội

Giữ uy tín nghề báo trong xã hội

11:04 - 07/09/2022

Báo chí là một loại hàng hóa đặc biệt, mang tính chính trị - xã hội. Trách nhiệm to lớn của báo chí đối với xã hội đòi hỏi trong mọi trường hợp, nhà báo phải tuân thủ...

1234 ... next pagelast page