385 Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

20/06/2022, 15:09

385 Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 - Ngày 20/06, Chương trình IR Awards 2022 chính thức công bố kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán của tất cả doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong năm 2022.

Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2022 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022; được thực hiện khảo sát đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, kéo dài 12 tháng, từ ngày 1/5/2021 đến 30/4/2022. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát của chương trình.

Kết quả khảo sát trên 736 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) cho thấy, chỉ có 385 DNNY đạt chuẩn CBTT, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp (DN) được khảo sát. Mặc dù vậy, tỷ lệ này đã có chuyển biến rất tích cực theo thời gian qua 12 kỳ khảo sát (2011 - 2022), từ mức chỉ 3% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 52% (năm 2022).

Trong hai năm 2021 và 2022, số lượng DNNY vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT của DNNY và sự gia tăng tính minh bạch thông tin trên Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát, Large Cap đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2022 gồm có 47/74 doanh nghiệp (tương ứng tỷ lệ gần 64% trong tổng số đơn vị cùng nhóm); Mid Cap có 122/229 doanh nghiệp (hơn 53%); Small & Micro Cap gồm 216/433 doanh nghiệp (gần 50%). Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tốt nhất. Cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận tỷ lệ đạt Chuẩn Công bố thông tin quá bán nhưng doanh nghiệp vẫn cần chú trọng nâng cao chất lượng công bố thông tin hơn. Bởi công bố thông tin là tiêu chuẩn minh bạch nền tảng mà bất kỳ cổ đông hay nhà đầu tư nào rót vốn vào công ty cần được đảm bảo.

Ngân hàng là ngành có hoạt động công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2022. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2022, tương đương tỷ lệ 68%. Thể hiện thành tích về tính minh bạch đối với một ngành được xem là trụ cột chính của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

IR Awards là chương trình bình chọn DNNY có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên nhằm mục tiêu cải thiện về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, đồng thời gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư và từ đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR. Cũng như những năm trước, IR Awards 2022 gồm hai vòng: Vòng khảo sát toàn diện về CBTT trên TTCK kéo dài 12 tháng và vòng mở bình chọn IR đại chúng, đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

PV