3 "tư lệnh" mới của các ngành Kiểm toán, Y tế và Giao thông vận tải

22/10/2022, 12:02

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành quy trình bổ nhiệm một số chức danh đối với Kiểm toán Nhà nước, Bộ Giao thông Vận Tải, Bộ Y tế

Nguồn:quochoitv.vn