Hơn 9,6 triệu lao động nông thôn được học nghề

Hơn 9,6 triệu lao động nông thôn được học nghề

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tổ chức chiều 5/10, tại Hà Tĩnh do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức, các chuyên gia đã đưa ra...