Trung đội báo chí đặc biệt

03/03/2021, 10:41

Ngày 12/9/1949, báo Cứu quốc số đặc biệt có bài viết về Lễ xuất phát của trung đội chiến sỹ mới trên mặt trận báo chí nhân sự kiện kết thúc lớp học báo chí đặc biệt của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong kháng chiến chống Pháp.

Xem trên link:

https://vtvgo.vn/kho-video/trung-doi-bao-chi-dac-biet-764449.html

Kịch bản:Nguyễn Thu Hằng
Đạo diễn: NSƯT Nghiêm Nhan
Quay phim: Mai Chí Vũ

Bình luận