Khi nhà báo “ăn Tết”

Khi nhà báo “ăn Tết”

Nhiều người “mặc định” rằng: Nhà báo cực khổ, làm việc không có Tết. Thật ra, chúng tôi cũng có Tết, chỉ là Tết rất đặc thù và diễn ra nhiều ngày lắm. Không khí Tết len lỏi theo...