Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới" của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến độc giả!