Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/30 Singapore

07/08/2019, 15:44

Với mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08%, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt trên 102 triệu đồng/lao động, bằng 1/30 lần Singapore.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam đã có cải nhiện nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN.

Với mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08%, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt trên 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.521 USD/lao động). Tính theo giá so sánh, tăng 6% so với năm 2017.

Mặc dù đã thu hẹp được khoảng cách tương đối với các nước ASEAN có trình độ phát triển cao hơn, năng suất lao động của Việt Nam vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực. Đáng chú ý là khoảng cách chênh lệch tuyệt đối vẫn tiếp tục gia tăng.

(Ảnh minh họa. Hoàng Nguyên/TTXVN)

Tính theo giá so sánh năm 2010, năm 2018 năng suất lao động của Việt Nam bằng 1/30 lần Singapore./.

Theo TTXVN

Bình luận