Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân Khóa 12

04/08/2022, 10:07

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân Khóa 12 - Ngày 2/8, Báo Quân đội nhân dân tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân Khóa 12 năm 2022 cho đội ngũ thông tin viên - cộng tác viên.

Nguồn: Báo QĐND