Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng tăng mạnh 

14/05/2019, 03:50

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng tăng mạnh  - Bốn tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng có thêm gần 2 nghìn doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, phần lớn là doanh nghiệp thành lập mới, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề: kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông.

Ảnh minh họa

Theo thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2019, Sở đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.865 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký đạt 10.416 tỷ đồng (tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 23,9% về vốn so với cùng kỳ năm 2018).

Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 5,6 tỷ đồng/1 doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm 2018, tỷ trọng vốn bình quân trong 4 tháng năm nay tăng ở mức tương đối.

Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 4 tháng đầu năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, khai khoáng.

Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như kinh doanh bất động sản (tăng 37,76%); giáo dục và đào tạo (tăng 60%); thông tin và truyền thông (tăng 55,81%) so với cùng kỳ.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 28.357 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 174.225 tỷ đồng./.

Minh Hải 

Bình luận