Chưa cấp đổi thẻ nhà báo nếu cơ quan báo chí chưa thực hiện quy hoạch

12/09/2020, 15:55

Chưa cấp đổi thẻ nhà báo nếu cơ quan báo chí chưa thực hiện quy hoạch - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Ảnh minh họa

Thông tin trên được nêu trong Công văn số 3487/BTTTT-CBC ngày 10/9 của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (gồm cả bản giấy và bản điện tử) do cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15/10/2020.

Công văn nêu rõ, đối với cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30/9/2020, cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Theo hanoimoi.com.vn

Bình luận