Chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế Thủ đô đến năm 2025

12/10/2020, 15:39

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân 5 năm 2021-2025 khoảng 7,5-8%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80-85%; GRDP bình quân/người: 8.300 -8.500 USD; vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 3,1-3,2 triệu tỷ đồng….

Theo hanoimoi.com.vn

Bình luận