Cả nước có thêm hơn 48.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

30/05/2020, 06:21

Cả nước có thêm hơn 48.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 5 tháng qua, cả nước có thêm 48.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 557,9 nghìn tỷ đồng.

Số liệu trên có phần nào giảm so với năm trước như giảm 10,5% về số doanh nghiệp và giảm 16,7% về vốn đăng ký. Nguyên nhân trên được lý giải cũng một phần do chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng qua là 11,5 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước có thêm hơn 48.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng qua

Trong khi đó, nếu chỉ tính riêng trong tháng 5, cả nước có 10.728 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 112,7 nghìn tỷ đồng; tăng 36,1% về số doanh nghiệp, tăng 20,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng này đạt 10,5 tỷ đồng, so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2019 giảm 11,7%.

Còn tại Hà Nội, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 5, Hà Nội cấp phép cho 2.024 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn 24.793 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng, thành phố Hà Nội có 12.260 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 181,4 nghìn tỷ đồng, giảm 10% về số lượng doanh nghiệp nhưng tăng 9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.
 

Anh Tuấn

Bình luận